Voor de opstart

Safetify is onderverdeeld in verschillende modules die toelaten de verschillende aspecten op het gebied van preventie en veiligheid te dekken. De modules zijn toegankelijk via het welkomstscherm of in de linkerkolom wanneer u in een module bent.

De module «bedrijf» laat u toe verschillende bedrijfinformaties in te voeren zoals: adresgegevens, B.T.W. nummer, NACE codes, ... U kunt er verschillende algemene documenten in opslaan zoals algemene veiligheidsregelgeving binnen het bedrijf, asbest inventaris, ...

De module «wettelijke rapporten» helpt u, uw jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB) op te maken.

«Documenten» geeft u toegang tot de opgeslagen documenten binnen de toepassing.

«Acties» laat u toe het actieplan van het bedrijf te beheren.

De module «werknemers» herneemt de lijst van de werknemers en detailleert hun taken, hun persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en hun benodigde kwalificaties alsook de lijst van risico's waaraan ze bloot gesteld worden. U kunt er ook gezondheidsevaluatierapporten aan toevoegen. We zien uiteindelijk de acties en documenten die op hen betrekking hebben en de ongevallen waarin ze betrokken waren.

De modules «Uitrustingen», «Producten», «Werkzones», en «Taken» zijn gelijkaardig. Ze laten u toe risicoanalyses uit te voeren. De module «Producten» bevat de inventaris van de gevaarlijke producten in het bedrijf.

De module «ongevallen» laat u toe de gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen te verklaren en te analyseren.

«Kwalificaties» en «PBM» zijn er voor u om de kwalificaties en de persoonlijke beschermingsmiddelen van het personeel te beheren.

Onderin het welkomstscherm, vindt u de agenda met deadlines van het actieplan, de data van de wettelijke controles en andere elementen in dezelfde genre.