Modules

Werknemers

Via deze module kunt u de lijst van uw medewerkers en al hun gegevens (adres, rijksregisternummer,...) beheren. U kunt ook groepen van werknemers creëren voor duidelijke links binnen uw database.

Iedere werknemer kan gelinkt worden aan uitrustingen, arbeidszones, manuele taken en gevaarlijke producten waarmee ze geconfronteerd worden. Hiermee maakt Safetify een lijst op van de risico's die een werknemer loopt en geeft de software ook aan welke specifieke beschermingsuitrusting iemand nodig heeft en of een persoon wel de vereiste kwalificaties heeft om een bepaald werk uit te voeren.

Meestal vertrekken risicoanalyses vanuit werkposten of functies. Met Safetify hebben we beslist om te vertrekken vanuit uitrustingen, arbeidszones, taken en gevaarlijke producten. Dankzij deze methode bespaart u tijd en is het ook gemakkelijker om risicoanalyses te delen.

Via deze module kunt u de gezondheidsevaluatiefiches van werknemers beheren (overhandigd na medische onderzoeken), de ongevallen consulteren waarbij ze betrokken waren en documenten betreffende het personeel bekijken.

Voor de gebruiksvriendelijkheid kan de werknemerslijst geïmporteerd of aangevuld worden via een eenvoudig Excel werkblad.