Modules

Rapporten

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (M.B. 31.3.1998): Art. 30.– De werkgever stuurt aan de met het toezicht belaste ambtenaar een volledig jaarverslag over de werking van de interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk in twee exemplaren en uiterlijk binnen drie maanden na het afgelopen burgerlijk jaar waarop het betrekking heeft.

Via deze module kunt u het rapport van de Interne preventiedienst invullen. Het overgrote deel van de informatie is al beschikbaar in Safetify (ongevallenstatistieken, identificatie van de preventieadviseur, actieplannen, ...) en wordt voor u verzameld. U hoeft enkel de ontbrekende informatie in te vullen en Safetify maakt uw jaarrapport in Word-formaat op. U kunt achteraf dus nog wijzigingen aanbrengen.