Modules

PBM & Kwalificaties

Met deze twee modules kunt u de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die binnen uw onderneming gebruikt worden en ook de kwalificaties en opleidingen van de werknemers beheren.

M001 M002M003M004M005

Met de PBM module kunt u de inventaris van de PBM up-to-date houden. De PBM kunnen vervolgens gekozen worden in andere modules en zo gelinkt worden met uitrustingen, zones, taken en gevaarlijke producten. Safetify bepaalt dan welke werknemers over deze PBM moeten beschikken. Sefetify geeft ook aan wanneer een werknemer een PBM heeft ontvangen en wanneer deze vervangen moet worden. U kunt ook voor iedere werknemer de verdelingshistoriek van de PBM consulteren.

Met de module "kwalificaties" kunt u de kwalificaties en gevolgde opleidingen van elke werknemer bijhouden. U kunt ook documenten importeren zoals lespakketten of slaagattesten. Wanneer een bepaalde werknemer niet over een vereiste kwalificatie beschikt, dan brengt Safetify u automatisch op de hoogte.