Modules

Ongevallen

Statistieken van het Fonds voor Arbeidsongevallen – In 2012 waren er 157.131 arbeidsongevallen in de Belgische privésector, waarvan 67 dodelijke. 56% van de dodelijke ongevallen gebeurden in KMO's terwijl deze maar 39% van alle Belgische werknemers tewerkstellen.

De ongevallen module is zeer uitgebreid en helpt u bij de analyse en de verschillende administratieve stappen in geval van arbeidsongevallen. Gevaarlijke situaties en incidenten kunnen er ook mee opgevolgd worden.

Een preventiebeleid is gebaseerd op risicoanalyses maar is niet volledig indien de preventieadviseur de gevaarlijke situaties en incidenten binnen zijn bedrijf niet opvolgt. Ongeregelde situaties snel oplossen is de beste garantie op het verminderen van het aantal ongevallen. Dergelijke opvolging maakt het mogelijk om risico's aan te duiden waaraan men in eerste instantie niet aan gedacht had.

Bij een ongeval gidst Safetify u stap voor stap doorheen de verschillende etappes, beginnende bij de vaststelling van het type ongeval dat gebeurde (zwaar of niet).

De software stelt u in staat om de slachtoffers aan te duiden, getuigenissen op te nemen, foto's te bewaren en een oorzaakanalyse te maken. Met de module kunt u eveneens automatisch een ongevallenfiche maken (geleerde lessen) maar ook het document dat verstuurd moet worden naar de verzekeringsmaatschappij en het gebeurtenissenrapport (bij een zwaar ongeval).

arbrecauses

Elk ongeval, incident of gevaarlijke situatie is gelinkt met werknemers, de arbeidszone, de uitrustingen en de gevaarlijke producten die betrokken waren. Hierdoor hebt u een constante controle over het ongevallenkarakter van deze elementen via de verschillende modules. U kunt tenslotte de acties linken aan een ongeval om zo het actieplan van uw bedrijf te vervolledigen.