Modules

Onderneming

Via de module "onderneming" kan alle bedrijfsinformatie zoals het adres, het BTW-nummer, de NACE code, enz. ingegeven worden.

Ook algemene documenten kunnen hierin bewaard worden zoals de algemene veiligheidsvoorschriften van een bedrijf, documenten betreffende brandpreventie, de asbestinventaris,...

Tenslotte kunnen er ook verschillende vestigingen ingegeven worden, met hun respectievelijke adressen en de gegevens van de personen die er instaan voor de preventie.