Modules

Manuele taken

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende de manuele hantering van lasten (B.S. 29.9.1993): Art. 5.- Wanneer niet kan worden vermeden dat de werknemers lasten manueel moeten hanteren, beoordeelt de werkgever, zo mogelijk vooraf, de veiligheids- en gezondheidsaspecten van het soort werk, waarbij hij inzonderheid let op de kenmerken van de last bedoeld in artikel 3, 1°.

Activiteitenrapport FBZ 2011 - In 2011 stortte het Fonds voor de Beroepsziekten elke maand iets minder dan € 15 000 000 aan werknemers met een beroepsziekte.

Met deze module kunt u een analyse maken van de risico's inzake manuele taken. De module bevat drie soorten taken :

  • goederenbehandeling
  • eentonige bewegingen voor de bovenste ledematen
  • een vrije analyse

Voor de goederenbehandeling gebruikt Safetify een checklist op basis van het koninklijk besluit betreffende deze materie en kan het werk geanalyseerd worden via de berekeningsmethode van het NIOSH. Deze eenvoudige tool wordt vaak gebruikt in de industriële sector.

Voor eentonige bewegingen hebben we de OCRA methode geïntegreerd. Ook deze tool is simpel in gebruik en maakt het mogelijk om het risico te analyseren op spier- en skeletaandoeningen bij de schouders, ellebogen, polsen en handen. Deze methode dient als referentie bij het Fonds voor de beroepsziekten in het kader van een evaluatie van het risico op spierontstekingen en ziektes die de pezen aantasten (nieuwe ziektewet 1.606.22).

Bij de vrije analyse kan de gebruiker evaluaties van functies en arbeidsplaatsen uitvoeren die niet kaderen binnen de door Safetify aangeboden categorieën.