Modules

Arbeidszones

De werking van deze module sluit nauw aan bij die van "uitrustingen". U kunt er alle arbeidszones mee inventariseren en de respectievelijke risico's analyseren. Verschillende categorieën zijn voorzien zoals kantoren, opslagruimtes of ontmoetingslokalen. Voor elke categorie werd er een checklist opgemaakt op basis van de wetgeving die van toepassing is. De checklist wordt automatisch aangepast wanneer er zich bijvoorbeeld gevaarlijke producten in de zone bevinden.

Net zoals in de "uitrustingen" module, kunt u de risico's van elke zone analyseren, eenvoudige gebruiksrichtlijnen aanmaken, ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties opvolgen en gelinkte documenten bekijken.