Modules

Algemeen

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (M.B. 31.3.1998)
Art. 3.– Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie, overeenkomstig artikel 5, § 1, tweede lid, i) van de wet, door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem zoals beschreven in onderhavige afdeling
Art. 7.– De werkgever ontwikkelt in zijn dynamisch risico-beheersingssysteem een strategie in verband met het verrichten van een risicoanalyse op basis waarvan preventiemaatregelen worden vastgesteld, rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 8 en 9.

Safetify is een dynamisch systeem voor risicobeheer dat op maat van KMO's gemaakt is. Het volgt een originele structuur dat het preventiewerk en de uitwisseling van informatie vergemakkelijkt.

De software bestaat uit verschillende modules waarmee verschillende elementen geïnventariseerd kunnen worden zoals: uitrustingen en installaties, arbeidszones, gevaarlijke producten en manuele taken. Deze elementen hebben betrekking op de werknemers binnen het bedrijf waardoor hun risico, hun uitrusting, hun individuele veiligheid en hun kwalificaties kunnen beheerd worden. Ze hebben ook betrekking op ongevallen, gevaarlijke situaties en een actieplan. In de database kunt u de veiligheidsdocumenten opslaan en ze linken met werknemers, ongevallen, uitrustingen,...

Al deze informatie wordt gebruikt om automatisch juridische rapporten en fiches met veiligheidsvoorschriften voor de werkvloer te genereren.

De module "uitrustingen" beschikt over een uitwisselingssysteem van risicoanalyses tussen bedrijven (op vrijwillige basis) dat werkt zoals een sociaal netwerk.

De gegevens worden bewaard op servers in Bergen en zijn toegankelijk via een software en beveiligde gebruikersaccounts.