Modules

Actieplan

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (M.B. 31.3.1998) - Art. 11.– De werkgever stelt in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk, een jaarlijks actieplan op ter bevordering van het welzijn op het werk, tijdens het volgende dienstjaar.

Safetify biedt een module waarmee dit actieplan op een geïntegreerde manier beheerd kan worden. Acties kunnen toegevoegd worden tijdens de analyses en via de verschillende modules.

Voor elke actie kan er een budget, een deadline en een verantwoordelijke toegewezen worden. Er kunnen ook links gelegd worden met uitrustingen, producten, enz. waarop de actie betrekking heeft. Bovendien kunnen er in de module documenten toegevoegd worden zoals offertes, lastenboeken,...

plan dactions