Over Safetify

Het team

Safetify is een Belgisch platform dat werd ontwikkeld door een dynamisch team met heel wat praktische ervaring. Tijdens hun intensieve contacten met bedrijven, werden deze professionals zich ervan bewust dat ondernemingen heel wat moeilijkheden hebben om een efficiënt preventiebeleid op te zetten. Vanuit deze vaststelling kwam het idee om een eenvoudig platform te ontwikkelen, waarmee mensen die instaan voor preventie stap voor stap gegidst worden bij de opbouw en de ontwikkeling van preventie binnen hun bedrijf.


De functionaliteiten van Safetify kwamen tot stand na het bezoeken van ondernemingen, maar ook na het organiseren van rondetafelgesprekken met belangrijke partijen zoals ingenieurs van het Fonds voor de Beroepsziekten, externe preventiediensten en ervaren preventieadviseurs.


Safetify kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen Philippe Brux, stichter van Modyva, en Addie van Doorn, die al 30 jaar lang actief is in het op de markt brengen van software. Voor de ontwikkeling kon Safetify rekenen op de technische ondersteuning van Judith Henneuse, een risicoconsultante gespecialiseerd in gevaarlijke producten, en Laurent Vigneron, preventieadviseur en ergonoom. De programmering gebeurde door EONIX, een bedrijf uit Bergen.