Over Safetify

de tool

Safetify is een IT-platform dat ondernemingen op een eenvoudige en efficiënte manier helpt bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen inzake preventie, veiligheid en welzijn op het werk. Dankzij deze tool kunnen bedrijven het risico op arbeidsongevallen beter beheren en verbeteren ze ook het welzijn van hun werknemers.


Safetify geeft een duidelijk overzicht van de wettelijke verplichtingen waaraan elk bedrijf moet voldoen in functie van de omvang en de sector. Verschillende specifieke modules werden ontwikkeld om te beantwoorden aan de realiteit van elk bedrijf. Bovendien zorgt Safetify voor een constante monitoring van de wetgeving en brengt gebruikers op de hoogte indien de wet aangepast wordt.


De voordelen:

  • Gebruiksvriendelijk
  • Evolutief platform dat zich aanpast aan de noden van bedrijven van eender welke omvang of sector
  • Compleet programma dat een volledig overzicht biedt van de wettelijke verplichtingen
  • UItwisseling van een groot aantal documenten: risico analyses, checklijsten op basis van de wetgeving, enz.
  • Makkelijk te volgen actieplan en overzicht van terugkerende taken
  • Biedt de mogelijkheid om een chronologisch overzicht te houden van de ondernomen acties, van gevaarlijke situaties en van eventuele ongevallen
  • Alle ondernomen acties en archiefdocumenten zijn beschikbaar via het programma voor een optimale en doorlopende opvolging van de preventie
  • Analyseert de veiligheid van materiaal vanaf de aankoopfase